TV& VIDEO

tòa nhà tái định cư

Người dân khu tái định cư Hà Nội muốn quản lý các địa điểm kinh doanh

Người dân khu tái định cư Hà Nội muốn quản lý các địa điểm kinh doanh

VTV.vn - Người dân sống tại các tòa nhà tái định cư kiến nghị được quản lý các địa điểm kinh doanh, với mong muốn một phần số tiền cho thuê ki ốt dùng làm kinh phí sửa chữa nhà.