TV& VIDEO

tòa nhà trên mặt biển

Những tòa nhà tuyệt đẹp trên mặt biển (Phần 1)

Những tòa nhà tuyệt đẹp trên mặt biển (Phần 1)

VTV.vn - Những công trình kiến trúc này khiến chúng ta kinh ngạc bởi con người không chỉ vươn tới bầu trời mà còn sẵn sàng chinh phục biển cả.