TV& VIDEO

tỏa sáng nghị lực Việt

Chàng trai nghị lực Nick Vujicic quay trở lại Việt Nam

Chàng trai nghị lực Nick Vujicic quay trở lại Việt Nam

VTV.vn - Diễn giả không chân không tay Nick Vujicic quay trở lại Việt Nam để tham gia vào chuỗi chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt 2015 – Nick, bạn và tôi”.