TV& VIDEO

tòa

Ai Cập tuyên án tử hình 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập tuyên án tử hình 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo

Tòa án Ai Cập ngày 7/6 đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo.