TV& VIDEO

toàn dân hiến máu

Hôm nay (7/4), Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Hôm nay (7/4), Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

VTV.vn - Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia tích cực của nhiều người dân tại khắp các tình, thành phố.