TV& VIDEO

toàn đơn vị

Tổ chức truy điệu các chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi vào sáng 11/7

Tổ chức truy điệu các chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi vào sáng 11/7

Lễ truy điệu và lễ viếng tập thể 18 chiến sỹ diễn ra từ 7h-11h ngày 11/7. Sau đó, thi hài các chiến sỹ sẽ được đưa về địa phương.