TV& VIDEO

Toàn quyền Đông Dương

Đông Dương thuộc Pháp: Hồi ký - Những nhận xét ưu ái về người Việt Nam

Đông Dương thuộc Pháp: Hồi ký - Những nhận xét ưu ái về người Việt Nam

VTV.vn - "Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc xung quanh... So với các dân tộc khác ở châu Á, người An Nam vẫn xếp cao hơn một bậc".