TV& VIDEO

tốc độ đọc

Mắt bạn "trẻ" lại 20% với ứng dụng GlassesOff

Mắt bạn "trẻ" lại 20% với ứng dụng GlassesOff

VTV.vn - Ứng dụng GlassesOff có thể giúp mắt bạn "trẻ" lại 20% và tăng tốc độ đọc văn bản cỡ chữ nhỏ lên 50%.