TV& VIDEO

tốc độ xe chạy

Tăng tốc độ xe chạy trong khu dân cư thêm 10 km/h

Tăng tốc độ xe chạy trong khu dân cư thêm 10 km/h

VTV.vn - Theo thông tư do Bộ GTVT ban hành, tốc độ xe chạy trong khu dân cư được tăng thêm 10 km/h.