TV& VIDEO

tốc độ xử lý

500 triệu chiếc iPhone đã được tiêu thụ trên toàn cầu

500 triệu chiếc iPhone đã được tiêu thụ trên toàn cầu

Doanh số bán iPhone của Apple trên toàn cầu đã đạt đến con số khổng lồ: 500 triệu chiếc. Nhờ iPhone, Apple được biết đến là thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới.