TV& VIDEO

tới hạn

"Trồng lúa không nên theo định hướng xuất khẩu"

"Trồng lúa không nên theo định hướng xuất khẩu"

 Đây là nhận định của Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài THVN về vấn đề đổi mới tư duy làm nông nghiệp.