TV& VIDEO

tội phạm buôn người

48 nước cam kết xóa bỏ nô lệ hiện đại

48 nước cam kết xóa bỏ nô lệ hiện đại

VTV.vn - Các nước đã cam kết hợp tác, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm buôn người, chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động và chiếm hữu nô lệ hiện đại.