TV& VIDEO

tội trạng

Campuchia: Khieu Samphan phủ nhận tội ác chống lại loài người

Campuchia: Khieu Samphan phủ nhận tội ác chống lại loài người

Hôm 31/10, tại Campuchia, trong ngày xét xử cuối cùng các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ, Khieu Samphan đã phủ nhận mọi tội trạng cho rằng ông ta đã phạm phải những tội ác chống lại loài người.