TV& VIDEO

tôm chua

Festival "Tinh hoa nghề Việt" 2013

Festival "Tinh hoa nghề Việt" 2013

 Từ 27/4 - 1/5/2013, Festival Nghề truyền thống lần thứ 5 Tinh hoa nghề Việt sẽ diễn ra tại thành phố Huế.