TV& VIDEO

tôm Việt Nam xuất khẩu

Xuất khẩu tôm hưởng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc

Xuất khẩu tôm hưởng lợi từ FTA Việt Nam - Hàn Quốc

VTV.vn - Sau hơn nửa năm thực hiện Hiệp định thương mai tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc, xuất khẩu tôm của nước ta vào thị trường Hàn Quốc đã có sự chuyển biến rõ rệt.