TV& VIDEO

tồn đọng hàng hóa

Khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu

Khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trước tình trạng ùn ứ, tồn đọng hàng hóa tại các cảng biển, cửa khẩu.