TV& VIDEO

tổn thất điện năng

TP.HCM chuẩn bị vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện

TP.HCM chuẩn bị vận hành hệ thống tự động hóa lưới điện

VTV.vn - Từ tháng 8/2017, TP.HCM sẽ chính thức đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa với chức năng tự động hóa lưới điện và quản lý các khu vực lưới điện thông minh.