TV& VIDEO

tổn thương tâm lý

"Thử thách cá voi hồng" - Mang niềm vui cho thanh thiếu niên dễ bị tổn thương

"Thử thách cá voi hồng" - Mang niềm vui cho thanh thiếu niên dễ bị tổn thương

VTV.vn - Để đẩy lùi cái bóng u tối mà "Thử thách cá voi xanh" đem đến cho các thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, một chiến dịch mang tên "Thử thách cá voi hồng" đã ra đời.