tôn trọng lệnh ngừng bắn

Giao diện thử nghiệm VTVLive