TV& VIDEO

Tổng bí thư Đảng Cộng

Trưng bày chuyên đề "Trọn đời theo Đảng"

Trưng bày chuyên đề "Trọn đời theo Đảng"

VTV.vn - Trưng bày chuyên đề "Trọn đời theo Đảng" vừa được khai mạc sáng 20/1, tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.