TV& VIDEO

Tổng Bí thư Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

VTV.vn-Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.