TV& VIDEO

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Vì sao cổ phiếu có thông tin tốt lại không tăng giá?

Vì sao cổ phiếu có thông tin tốt lại không tăng giá?

Hiện tượng cổ phiếu tăng hoặc giảm giá trước khi những thông tin tốt, xấu được công bố đã rất phổ biến từ nhiều năm nay với mối nghi ngờ thông tin nội gián bị rò rỉ.