Tổng công ty Sông Đà

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.