TV& VIDEO

tổng cục phó

Đạo luật Nông trại mới của Mỹ khiến DN Việt lo  ngại

Đạo luật Nông trại mới của Mỹ khiến DN Việt lo ngại

Đạo luật Nông trại mới của Mỹ khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại do có nhiều điểm mới trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu cá tra của Việt Nam.