TV& VIDEO

tổng cục trưởng

Chánh thanh tra Bộ GTVT trúng tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ

Chánh thanh tra Bộ GTVT trúng tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ

Ông Nguyễn Văn Huyện, Chánh thanh tra Bộ GTVT, đạt số điểm cao nhất trong cuộc thi tuyển chọn Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam diễn ra trong hai ngày 25, 26/4.