TV& VIDEO

tổng giám đốc microsoft việt nam

Gia tăng năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đà Nẵng

Gia tăng năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đà Nẵng

VTV.vn - Hôm nay (8/4), Microsoft Việt Nam và Hội Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.