TV& VIDEO

Tổng giám đốc VPF

Ông Cao Văn Chóng giữ chức Tổng giám đốc mới VPF

Ông Cao Văn Chóng giữ chức Tổng giám đốc mới VPF

VTV.vn - Sau cuộc họp HĐQT diễn ra vào hôm qua (28/10), VPF đã công bố Tổng giám đốc mới, đồng thời có nhiều nét thay đổi ở cúp quốc gia.