TV& VIDEO

tống giam

Pakistan: Cựu Tổng thống Pervez Musharraf bị quản thúc tại gia

Pakistan: Cựu Tổng thống Pervez Musharraf bị quản thúc tại gia

 Ngày 19/4, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã bị cảnh sát bắt giữ tại tư gia ở thủ đô Islamaba.