TV& VIDEO

tổng hợp

Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD

Xuất khẩu da giày cả năm sẽ vượt mốc 11 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2014, sản phẩm da giày xuất khẩu ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.