tổng kết

Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách với Việt Nam”

Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách với Việt Nam”

Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách với Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay (12/8).