TV& VIDEO

tổng kinh phí đầu tư

Thiếu vốn đầu tư công trình ứng phó sạt lở tại Cà Mau

Thiếu vốn đầu tư công trình ứng phó sạt lở tại Cà Mau

VTV.vn - Đến nay, phần lớn các công trình nhằm ứng phó sạt lở của Cà Mau vẫn chưa được đầu tư đúng mức.