TV& VIDEO

tổng quy

Giảm áp lực bán nợ cho các ngân hàng

Giảm áp lực bán nợ cho các ngân hàng

Cấp tập mua bán nợ xấu vào cuối năm ngoái, trong khi lại chưa mua thêm được bất cứ món nợ nào vào đầu năm nay, mức chiết khấu cho trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành cũng chưa được ấn định.