TV& VIDEO

tổng sản lượng

Sản lượng sắn lát khô xuất khẩu Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn

Sản lượng sắn lát khô xuất khẩu Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn

VTV.vn - Theo tính toán, tính đến giữa tháng 6/2015, tổng sản lượng sắn lát khô xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn.