tổng số vốn đầu tư

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sang Lào

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sang Lào

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sang đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Lào.