TV& VIDEO

tổng số

Ford thu hồi hơn 1 triệu xe do lỗi kỹ thuật

Ford thu hồi hơn 1 triệu xe do lỗi kỹ thuật

Hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai của Mỹ, Ford Motor Company, đã phát lệnh cho thu hồi gần 1,4 triệu xe do lỗi kỹ thuật, có thể gây ra tai nạn.