TV& VIDEO

Tổng thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại tỉnh Hòa Bình

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại tỉnh Hòa Bình

Hôm nay (20/1), Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã tiếp công dân định kỳ tháng 1/2015 tại tỉnh Hòa Bình.