Tổng thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại tỉnh Hòa Bình

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại tỉnh Hòa Bình

Hôm nay (20/1), Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã tiếp công dân định kỳ tháng 1/2015 tại tỉnh Hòa Bình.