tổng thiệt hại

Hà Giang chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Giang chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

VTV.vn - Khó khăn rồi sẽ qua đi, nhưng tình người bao bọc, giúp đỡ nhau vẫn còn mãi.