TV& VIDEO

tổng thiệt hại

Giao thông vượt khó sau lũ ở Mường La, Sơn La

Giao thông vượt khó sau lũ ở Mường La, Sơn La

VTV.vn - Lối đi tạm dưới dòng suối Nặm Păm được mở ra dẫu gập ghềnh sỏi đá nhưng những chuyến hàng cứu trợ tới bà con vùng lũ đã có thể lại qua.