Tổng thống Uruguay

Uruguay cho phép bán cần sa tại các hiệu thuốc

Uruguay cho phép bán cần sa tại các hiệu thuốc

VTV.vn - Bắt đầu từ tháng 7 tới, Uruguay sẽ cho phép bán cần sa một cách hạn chế tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.