TV& VIDEO

tổng thu

Cố đô Huế đón hơn 2 triệu lượt khách năm 2013

Cố đô Huế đón hơn 2 triệu lượt khách năm 2013

Năm 2013, hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan quần thể di tích Cố đô Huế, tăng 7,5% so với năm 2012.