TV& VIDEO

tổng tuyển cử Australia

Australia: Cá sấu dự báo ông Malcolm Turnbull thắng cử

Australia: Cá sấu dự báo ông Malcolm Turnbull thắng cử

VTV.vn - Thủ tướng đương nhiệm của Australia, ông Malcolm Turnbull sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 2/7.