TV& VIDEO

tột độ

“Nẻo về” - cuộc trở lại ngoạn mục của một người lầm lỡ

“Nẻo về” - cuộc trở lại ngoạn mục của một người lầm lỡ

Lê Trung Tuấn - một người từng nghiện ma túy đến tột độ, phá phách, tự tử nhiều lần, chết lâm sàng… đã tìm ra bí quyết để cai vĩnh viễn. Tất cả sẽ có trong cuốn tự truyện “Nẻo về” của anh.