TV& VIDEO

TPA

Thượng viện Mỹ tiến dần đến thỏa hiệp về TPA

Thượng viện Mỹ tiến dần đến thỏa hiệp về TPA

VTV.vn - Nếu không có đột biến, nhiều khả năng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua Dự luật TPA vào ngày thứ Ba (19/5).