TV& VIDEO

TP.HCM điều chỉnh giao thông

TP.HCM điều chỉnh giao thông các tuyến đường trung tâm

TP.HCM điều chỉnh giao thông các tuyến đường trung tâm

VTV.vn - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT TP.HCM đã điều chỉnh tổ chức giao thông nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.