TV& VIDEO

TP.HCM ngập

TP.HCM phát sinh thêm điểm ngập

TP.HCM phát sinh thêm điểm ngập

VTV.vn - Trong tháng 9, TP.HCM phát sinh thêm 8 điểm lấn chiếm kênh rạch và hơn 250 tuyến cống, hầm ga, cửa xả cũng bị lấn chiếm.