TV& VIDEO

TPP hoàn tất

Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hơn 20 dự án nông nghiệp ở Việt Nam

Nhật Bản lên kế hoạch triển khai hơn 20 dự án nông nghiệp ở Việt Nam

Đó là chai sẻ của Tiến sĩ Yuri Sato, Phó Giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2015.