TV& VIDEO

trả cổ tức

Thành công hay thất bại của việc áp dụng Basel II đang phụ thuộc vào 3 ngân hàng

Thành công hay thất bại của việc áp dụng Basel II đang phụ thuộc vào 3 ngân hàng

VTV.vn - Với lộ trình áp dụng Basel II tại 10 ngân hàng lớn từ tháng 9/2017, trọng tâm ngành trong năm nay sẽ xoay quanh kế hoạch này.