trả công

Thân hình em gầy gò gánh cái bụng to quá khổ

Thân hình em gầy gò gánh cái bụng to quá khổ

 Hai cánh tay chỉ còn da bọc xương và bị đen cháy vì những đợt truyền hóa chất. Mỗi lần bơm thuốc, bé cứ lả oặt người đi vì đau đớn, mệt mỏi. Thân hình gầy gò ấy lại cứ phải oằn mình để nâng đỡ cái bụng có số cân nặng nhiều hơn cơ thể.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive