TV& VIDEO

trả ơn

Đền ơn tiếp nối - Khởi nguồn của nhiều câu chuyện cảm động

Đền ơn tiếp nối - Khởi nguồn của nhiều câu chuyện cảm động

VTV.vn - Một món tiền nhỏ, một chiếc bánh… - những món quà nhỏ bé được gửi tặng từ một người xa lạ mà không cần đền đáp. Nếu người nhận muốn trả ơn, hãy giúp đỡ người khác.