TV& VIDEO

tra phòng chống sốt xuất huyết

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Khánh Hòa

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Khánh Hòa

VTV.vn - Theo dự kiến, ngày 22/8, Bộ Y tế sẽ kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh Khánh Hòa.