TV& VIDEO

trà sen Hồ tây

Hà Nội: Sẽ sớm có không gian thưởng thức trà sen Hồ Tây

Hà Nội: Sẽ sớm có không gian thưởng thức trà sen Hồ Tây

VTV.vn - Quận Hồ Tây- Hà Nội sẽ xây dựng không gian thưởng thức trà sen Tây Hồ, tìm hiểu về trà sen, phương thức ướp trà sen và thưởng ngoạn cảnh quan Hồ Tây…